WERKLOOS IN 2020/2021, EEN TABOE OF WORDT HET STEEDS MEER ‘’GEACCEPTEERD’’?

Vorig jaar januari schreef Werf-en een artikel over het vooroordeel waar niemand over praat: werkloos zijn. Er was toen een werkloosheid van ongeveer 348.000 mensen. En dat was de officiële werkloosheid, dus de mensen die allemaal ‘wel recent naar werk hebben gezocht  en daardoor direct beschikbaar zijn’. De mensen die niet actief hebben gezocht zitten daar dus niet eens bij.  In augustus 2020 stond de teller een stuk hoger: 426.000 werkloze mensen (bron: CBR), met als reden: juist, covid-19. Zal de pandemie ervoor zorgen dat vooroordelen over dit onderwerp maatschappelijk geaccepteerd worden of blijft de onterechte achterstand in de sollicitatieprocedure bestaan?

‘’Wanneer je binnen een bepaalde periode geen baan hebt gevonden, zal er wel iets mis met je zijn’’

Vooroordeel werkloosheid =  discriminatie

Negatieve vooroordelen over werkloosheid, ze zijn onterecht en nauwelijks op feiten gebaseerd. Er wordt namelijk al snel de aanname gedaan dat mensen zonder werk niet geschikt zouden zijn voor een nieuwe baan. Dit geldt met name voor mensen die langdurig zonder baan zitten. Je hebt tenslotte toch zo weer een nieuwe baan gevonden? Een onrealistische verwachting welke door vele gedaan wordt. Wanneer je binnen een bepaalde periode geen baan hebt gevonden, zal er wel iets mis met je zijn. Een afschuwelijke gedachten als je het ons vraagt, maar helaas een onbesproken gedachte bij veel mensen. Je kunt zelfs spreken van discriminatie. Volgens een recentelijk onderzoek welke ProPublica (non-profit nieuwsorganisatie New York, USA) in 2018 publiceerde, is zelfs gebleken dat discriminatie naar werkloosheid in werving en selectie, net zo veel voorkomt als leeftijdsdiscriminatie.

 

‘’Er heerst vooral een gevoel van schaamte omtrent het baanverlies tegenover hun familie en vrienden’’

Een van de grootste uitdagingen waar werklozen mee worstelen, wanneer ze voor een lange tijd werkloos zijn, is zelf-isolatie. Men heeft namelijk sneller de neiging om zichzelf te isoleren van sociale en zakelijke settingen. We leven namelijk in een samenleving waar je gewaardeerd wordt om je prestaties. Sterker nog, werk bepaalt voor een groot deel jouw aanzien. Maar het belangrijkste, werk zorgt ervoor dat je een onderdeel bent van de samenleving. Daarom kan een persoon die zijn/haar baan verliest en een lange tijd werkloos is, er op den duur mentale en emotionele klachten door ervaren. Maar er heerst vooral een gevoel van schaamte omtrent het baanverlies tegenover hun familie en vrienden. En dan komt er ook nog eens bij dat er werkgevers zijn met onrealistische verwachtingen en denken dat werklozen ongeschikt zijn voor een nieuwe baan. Hierdoor wordt er vaak gelogen over het baanverlies tijdens sollicitaties. En ja of dat heel vreemd is?

Meer empathie voor werkloosheid 

En dan is het 2020, de wereld wordt getroffen door een pandemie. Een pandemie waardoor veel mensen hun baan verliezen. Het verschil ten op zichten van voorgaande jaren is de gemeenschappelijke oorzaak: direct of indirect door de gevolgen van covid-19. Echter, zorgt dit er dan voor dat de vooroordelen omtrent het baanverlies minder wordt? En dat er minder sprake is van discriminatie omtrent werkloosheid? Volgens een onderzoek door LinkedIn wel: ‘’bijna twee derde van de respondenten (65 procent) geeft aan dat er minder stigma kleeft aan ontslag wanneer dit een gevolg is van de pandemie’’. Dit komt mede doordat er meer mensen zijn die werkloosheid hebben ervaren en dus empathie hebben voor hen die werkloos zijn. Enkele voordelen van deze pandemie hebben er toe geleid dat werkzoekenden anders over ontslag zijn gaan denken, maar ook anders over elkaar. Sterker nog, LinkedIn heeft gemerkt dat er veel leden zijn die zich wenden tot het platform om hun ervaringen te delen, support te vragen en om nieuwe kansen te vinden. ‘’ Opvallend is de mate van eerlijkheid en openheid in discussies over werkloosheid, zeker in vergelijking vóór de pandemie’’, aldus Liza Jansen, redacteur van LinkedIn Nieuws.

Je zou zeggen dat de pandemie voor een positieve wending heeft gezorgd als het gaat om de vooroordelen rondom het stigma ‘’werkloosheid’’.  Maar is dat ook echt zo? Wat denk jij? We zijn heel erg benieuwd hoe jij denkt over dit onderwerp en of je mening veranderd is door de pandemie. Laat het ons vooral weten. Wij zijn van mening dat discriminatie rondom werkloosheid heel snel de wereld uit moet.