Privacy Verklaring YOUSEEQ B.V.


Toepasselijkheid

Deze Privacy Statement van YOUSEEQ B.V. (hierna YOUSEEQ) is van toepassing op al onze activiteiten en geldt voor zowel professionals als opdrachtgevers. Wij respecteren de privacy van alle mensen die in contact komen met YOUSEEQ. Daarom zorgen we ervoor dat de persoonlijke informatie die je met ons deelt, vertrouwelijk wordt behandeld en verwerkt:

 • Verwerken is elke handeling m.b.t. een persoonsgegeven van moment van verzamelen tot en met vernietigen: raadplegen, opslaan, delen met derden, verwijderen, etc.

Wij handelen hierin in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Al onze verwerkingsactiviteiten hebben als doel: bemiddelen van (interim) professionals naar een nieuwe opdracht/functie. Zonder je gegevens kunnen wij deze dienstverlening niet uitvoeren.

Rechten

Voordat we verder ingaan op de gegevensverwerking, willen wij je eerst wijzen op je rechten:

 • Het recht op vergetelheid: Dit wil zeggen dat je het recht hebt om “vergeten” te worden. Je mag je toestemming intrekken en je kan een verzoek indienen (administratie@youseeq.nl ) om je gegevens te laten verwijderen uit onze systemen.
 • Het recht op inzage: Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken in te zien.
 • Het recht op rectificatie en aanvulling: Je hebt het recht om de persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen.
 • Het recht op beperking van de verwerking: Dit wil zeggen dat je kan aangeven om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht op dataportabiliteit: Je hebt het recht om persoonsgegevens over te laten dragen.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: Oftewel, het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Inschrijving

Welke gegevens verwerken wij en waarom?
Als je je bij YOUSEEQ wilt inschrijven hebben wij een aantal gegevens van je nodig om je
aanmelding te kunnen beoordelen en contact met je op te nemen. Hiervoor ontvangen we
graag de volgende gegevens:

 • Naam & voorletters;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Postcode & huisnummer;
 • CV met informatie over arbeidsverleden en opleidingen;
 • Beschikbaarheidsdatum;
 • Of je opzoek bent naar een interim opdracht, vaste functie of beide.


Hoelang bewaren wij je gegevens?
Wij bewaren jouw gegevens 1 jaar, zodat we je kunnen benaderen bij opdrachten of vacatures. Na dit jaar vragen wij je opnieuw om toestemming om je gegevens nog een jaar te bewaren of anonimiseren wij je gegevens. Als je via ons ergens bent geplaatst, zullen wij je gegevens 7 jaar bewaren, lees hierover meer bij het hoofdstuk “Plaatsing”.

Met wie delen wij je gegevens?
Bij je inschrijving delen wij je gegevens niet. Bij een sollicitatie gaan wij bepaalde gegevens delen met de potentiele opdrachtgever/werkgever. Dit wordt niet gedaan zonder dat we jou hiervan vooraf op de hoogte brengen. Lees hierover meer in het hoofdstuk “Sollicitatie”.

Overig
Als je bij je inschrijving meer gegevens verstrekt dan waar wij om vragen, worden deze ook zorgvuldig opgeslagen. Wij gaan er dan vanuit dat je deze gegevens vrijwillig met ons deelt en er geen bezwaar tegen hebt dat wij dit verwerken.

Een paar keer per jaar brengen wij een nieuwsbrief uit voor ons bestand van professionals en opdrachtgevers. Onderaan elke nieuwsbrief heb je de mogelijkheid om je uit te schrijven.

Sollicitatie

Welke gegevens verwerken wij en waarom?
Als je solliciteert op een vacature hebben wij een aantal gegevens van je nodig om je sollicitatie te kunnen beoordelen en contact met je op te nemen. Hiervoor ontvangen we graag de volgende gegevens:

 • Naam & voorletters;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Postcode en huisnummer;
 • CV met informatie over arbeidsverleden en opleidingen;
 • Motivatie.

Hoelang bewaren wij je gegevens?
Gegevens die wij ontvangen naar aanleiding van een sollicitatie bewaren wij 1 jaar. Hierna vragen we je opnieuw toestemming of worden je gegevens geanonimiseerd.

Mocht het voor deze sollicitatie niet lukken, maar zien we wel potentie in jouw profiel, dan zullen we je om toestemming vragen om je te mogen benaderen bij andere vacatures. Ook in dit geval zullen we je gegevens 1 jaar bewaren en daarna je opnieuw om toestemming vragen of anonimiseren.

Als je via ons een interim opdracht gaat uitvoeren, bewaren wij je gegevens 7 jaar. Zie voor meer informatie het hoofdstuk “Plaatsing”.

Met wie delen wij je gegevens?
Als we jou gaan voorstellen bij een potentiele opdrachtgever/werkgever delen wij je naam, woonplaats, CV en motivatie (indien gevraagd door opdrachtgever/werkgever). We stellen jou niet voor zonder dat we jou hiervan op de hoogte brengen.

Bij sommige opdrachten werken wij via een intern inhuurbureau, MSP (Managed Service Provider) of broker. In deze gevallen zullen wij enkele gegevens aan hun doorgeven. Ook dit wordt niet gedaan zonder dat we jou hiervan op de hoogte brengen.

Bij sommige vacatures maakt een screening onderdeel uit van de procedure. In dit geval delen wij je naam en mailadres met de door de opdrachtgever/werkgever opgegeven screenende partij (vaak is dit het intern inhuurbureau, MSP of broker). Ook hierover word je van tevoren geïnformeerd.

Overig
Als je bij je sollicitatie meer gegevens verstrekt dan waar wij om vragen, worden deze ook
zorgvuldig opgeslagen. Wij gaan er dan vanuit dat je deze gegevens vrijwillig met ons deelt en
er geen bezwaar tegen hebt dat wij dit verwerken.
Een paar keer per jaar brengen wij een nieuwsbrief uit voor ons bestand van professionals en
opdrachtgevers. Onderaan elke nieuwsbrief heb je de mogelijkheid om je uit te schrijven.

Plaatsing

Welke gegevens verwerken wij en waarom?
Als je via ons een interim opdracht gaat vervullen, dan houden wij een actueel dossier bij. Dit doen wij in verband met onze Bovib certificering en omdat de Belastingdienst dit vraagt. Naast de gegevens die wij al verwerkt hebben bij je sollicitatie/inschrijving kunnen de volgende (persoons)gegevens en/of documenten worden verwerkt, afhankelijk van het screeningsbeleid van de opdrachtgever en de daaruit volgende samenstelling van de screening:

ZZP/Inhuur

 • Recent uittreksel KvK;
 • BTW-nummer;
 • Ingevulde check zelfstandigheid (zgn. Ondernemerstest);
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG);
 • Formulier vaststelling identiteit;
 • Kopie diploma hoogst genoten opleiding, indien van toepassing een bewijs van inschrijving in beroeps-/vak register en eventuele andere voor de opdracht relevante diploma’s en certificaten.


Payroll

 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG);
 • Formulier vaststelling identiteit;
 • Kopie diploma hoogst genoten opleiding, indien van toepassing een bewijs van inschrijving in het beroeps-/vak register en eventueel andere voor de opdracht relevante diploma’s en certificaten.

De persoonsgegevens die nodig zijn voor de verloning worden niet door ons verwerkt, maar rechtstreeks door onze payroll partner.

Hoelang bewaren wij je gegevens?
Als je via ons geplaatst bent, dan moeten wij van de Belastingdienst je gegevens 7 jaar bewaren. Deze 7 jaar gaat in op de datum dat de opdracht is afgerond.

Met wie delen wij je gegevens?
In principe zijn deze aanvullende gegevens alleen voor ons eigen dossier. In verband met onze certificering dienen wij regelmatig geaudit te worden. Het kan dus voorkomen dat een auditor jouw dossier inziet.

Overig
Als je ons meer gegevens verstrekt dan waar wij om vragen, worden deze ook zorgvuldig opgeslagen. Wij gaan er dan vanuit dat je deze gegevens vrijwillig met ons deelt en er geen bezwaar tegen hebt dat wij dit verwerken.

Een paar keer per jaar brengen wij een nieuwsbrief uit voor ons bestand van professionals en opdrachtgevers. Onderaan elke nieuwsbrief heb je de mogelijkheid om je uit te schrijven.

Opdrachtgevers

Welke gegevens verwerken wij en waarom?
Om contact op te kunnen nemen met de contactperso(o)n(en) bij een opdrachtgever en voor de digitale ondertekening van contractstukken verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam & voorletters;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Functie.

Met wie delen wij je gegevens?
Deze gegevens gebruiken we allen zelf en worden dan ook niet met derden gedeeld.

Overig
Een paar keer per jaar brengen wij een nieuwsbrief uit voor ons bestand van professionals en opdrachtgevers. Onderaan elke nieuwsbrief heb je de mogelijkheid om je uit te schrijven.

Google Analytics
Via Google Analytics worden op onze website geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag van onze bezoekers verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerd beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Om jouw privacy te waarborgen, hebben wij de volgende maatregelen getroffen:

 • We hebben een Verwerkersovereenkomst met Google afgesloten;
 • We hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
 • We hebben alle mogelijkheden die Google aanbiedt om “gegevens met Google te delen” uitgezet;
 • We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Overig

Met alle partijen die in opdracht van ons gegevens verwerken, hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. Dit wil zeggen dat wij duidelijke afspraken hebben gemaakt over welke gegevens zij op welke manier voor ons verwerken en hoe dit beveiligd wordt. Hierdoor is jouw privacy nog beter gewaarborgd. Mocht je hier meer informatie over willen, dan kan je hiervoor contact met ons opnemen via administratie@youseeq.nl .

YOUSEEQ heeft het recht om deze privacy statement te wijzigen. We adviseren je
daarom om deze verklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan.


YOUSEEQ
1 januari 2020
administratie@youseeq.nl
www.youseeq.nl