STOP MAAR MET ZOEKEN: DE PERFECTE KANDIDAAT BESTAAT NIET. FOCUS JE IN 2021 OP ‘HIDDEN TALENT’.

Het lijkt in ons systeem te zitten, onze zoektocht naar schapen met vijf poten. En hoe vaak we ons ook stoten aan dezelfde steen, we lijken een beetje hardleers. En dat terwijl we heel goed weten dat de perfecte kandidaat niet bestaat. Dus waarom zouden we een strategie bedenken die hierop gebaseerd is? Want terwijl wij ons doodstaren op een lijstje vol eisen, is er al een aantal jaren sprake van een kloof op de arbeidsmarkt. Welke alleen maar groter aan het worden is sinds de komst van de pandemie.

Wat houdt deze kloof precies in? Het gaat om een groot aantal beschikbare vacatures vs. een voorraad aan onbenut talent op de reservebank: werkloos, niet werkzoekend of mensen van wie de competenties onvoldoende duidelijk tot uiting kwamen in hun (gevolgde) opleiding. Oftewel, men die geschikt is, maar niet voldoen aan de exacte eisen van de werkgever. Zoals het aantal uren. Denk aan moeders die een diploma hebben, maar gebonden zijn aan beperkt aantal uren omdat ze jongere kinderen heeft of thuiszorgmedewerkers met niet alle benodigde licenties. We zijn al gauw geneigd om ons te focussen op skills wat men niet bezit, in plaats van skills waar je echt naar op zoek bent.

''Voor de 'hidden talent' groep is de pandemie een regelrechte ramp''

De voorraad onbenut talent

Maar.. waar bestaat deze groep verborgen werkenden dan uit? Het gaat om talenten die voor langere tijd werkloos zijn en hierdoor zijn ontmoedigd. Volgens een recent onderzoek door Harvard universiteit zijn deze talenten in de volgende categorieën in te delen:

  • Veteranen: dit zijn talenten met vaardigheden waar veel vraag naar is. Van onderwaterlassen tot verpleegkundige spoedeisende zorg. Echter worden zij niet aangenomen voor civiele banen, omdat ze niet over de nodige licenties beschikken.
  • Zorgverleners: meeste van hen zijn vrouwen, maar dit geldt ook zeker voor mannen: zij die gedwongen zijn om te stoppen met hun fulltime of parttime baan omdat ze jonge kinderen hebben, mantelzorger zijn, of misschien wel beide.
  • Ex gedetineerde of ex drugsgebruikers die niet eens voorbij de aanvraagfase komen.
  • Degene met gezondheidsproblemen: mentaal of fysiek. Zij worden vaak vooraf beoordeeld en komen hierdoor niet in aanmerking voor functies.
  • ‘’Oudere’’ werknemers die ervaring en vaardigheden meebrengen, maar als een dure last worden beschouwd.
  • Immigranten en vluchtelingen die in het bezit zijn van diploma’s uit hun thuisland, maar moeite hebben om aangenomen te worden omdat ze een gebrek aan talenkennis hebben.

Voor bovengenoemde groepen is de pandemie een regelrechte ramp. De onzekerheid, afstand naar de (werkende) maatschappij, maakt het vinden van een baan moeilijker. Uit een eerder genoemd onderzoek van Harvard is zelfs gebleken dat deze groepen bereid zijn het risico te nemen om besmet te raken met covid-19. Dit geeft het niveau van wanhoop aan. Daarbij ervaren ze weinig (financiële) steun van de overheid en hebben ze het gevoel dat niemand naar hen omkijkt.

Men moet goed begrijpen dat dit probleem, de kloof op de arbeidsmarkt, al bestond voordat de pandemie uitbrak. Echter is de kloof groter geworden en het probleem dus ook. De vraag is dus of je in tijden zoals ze nu zijn en de informatie die je nu weet, je op zoek moet gaan naar ‘’perfecte’’ kandidaat? Of is dit eindelijk je wake-up call en realiseer je je dat deze niet bestaat? En je dus de strategie moet aanpassen naar een strategie die een bijdrage gaat leveren aan deze kloof. De pandemie heeft zowel de benarde toestand als het potentieel van deze groepen onder de aandacht gebracht. In 2021 is er een kans om een betere economie op te bouwen.

Hoe? Door op zoek te gaan naar mensen met hard-to-finds skills en nieuwe manieren te vinden om de skills van verborgen werkenden boven te krijgen. Oftewel, denk eens na over een skills gebaseerde benadering.

Laat 2021 een jaar zijn vol nieuwe uitdagingen en het aangrijpen van nieuwe kansen. Hoe denk jij over dit onderwerp? Heeft jouw organisatie de strategie anders ingedeeld door de komst van de pandemie? Waarom wel/niet? Laat het ons weten!