scroll down
Youseeq

Het YOUSEEQ VMS: ‘’Gewoon, inloggen in een wondere wereld waar alles in gebeurd!”

8 Jul 2021

In het eerste deel ‘’Vendor Management: dit is alles wat je wilde weten en meer’’ van deze 3-delige reeks heeft Helga van der Steen inzicht gegeven in het ‘’waarom’’ van het VMS van YOUSEEQ. Hoogste tijd voor deel 2, waar we je vertellen over de risico’s dat het inhuurproces met zich meebrengt en hoe klanten hiermee omgaan die ons VMS gebruiken. Want, hoe kom ik als klant tot bepaalde inzichten? Wat als ik als organisatie al een VMS-systeem heb maar niet door de audit kom? Wat kan YOUSEEQ dan nog voor mij betekenen? En wat maakt het YOUSEEQ VMS-systeem anders dan andere? En hoe veilig is het VMS? Wij gaan al deze vragen beantwoorden! Lees je mee?

Even aan de expert vragen…
Eerder hebben we uitgebreid gesproken over vendor management met als uitgangspunt dat ik als bedrijf bewust ben dat het anders moet en beter kan. Maar wat als ik als bedrijf niet bewust ben dat ik een dergelijke uitdaging heb? 


In zo’n geval ga je een uitvraag doen waar je de volgende vragen kunt stellen: ‘’Wat doe je, wat is je product, hoe lever je dat, wie gebruik je daarbij, hoe zet je je mensen in?’’ Door de uitvraag gaat een klant nadenken en vaak is dan de conclusie dat ze bij tijd en wijle wel degelijk risico lopen. Zo maakte een klant gebruik van inhuur door middel van ‘aannemers constructies’, Aannemers die het allemaal zelf wel ‘’even’’ regelen. In het gesprek met de klant creëren we bewustwording door ze gerichte vragen te stellen omtrent de risico’s, waardoor het besef vanzelf ontstaat. Denk aan vragen zoals: ‘’wat als je als aannemer een fout maakt waardoor de Belastingdienst over jou als aannemer stapt en bij je aankomt met een claim?’’ Door deze gerichte manier van vragen stellen en het mensen zelf na te laten denken, creëren we awareness. Tevens wijzen we ze op de ‘’nieuwe’’ wet- en regelgeving die in 2016 geïntroduceerd werd. In de praktijk is namelijk gebleken dat veel opdrachtgevers hierdoor het overzicht verloren. Om hierbij te helpen hebben we een whitepaper opgesteld, waarin we alle wet en regelgevingen hebben opgenomen, wat de impact ervan is, waar je rekening mee moet houden, et cetera. We zijn zelf heel transparant met onze informatie, dus als we klanten hierbij kunnen helpen dan doen we dat.

|“Vind maar eens de juiste mensen die de kennis hebben van al die verschillende contracten en condities. Dat soort risico’s wil je gemanaged hebben, en juist daar zijn wij voor!”

Kun je een voorbeeld geven van situaties en vraagstukken die je tegenkomt als je met een klant in gesprek gaat? 


Er zijn talloze voorbeelden te benoemen. Als ik ga kijken in de historie van de klanten bij YOUSEEQ heb ik klanten gehad die inhuur deden op basis van een A4-tje, een soort inkooporder, waarbij kandidaten werden binnengehaald. Of een klant die een offerte binnenkrijgt van een inhuur kandidaat, waarop vermeld staat dat je moet voldoen aan de algemene voorwaarden van de leverende partij. Opvallend genoeg zijn dat vaak ook grote partijen die nog zo handelen. Een ander voorbeeld is een onderzoek naar leverancierslandschap, ook wel het totaal aan actieve contracten wat aan inhuur loopt bij een opdrachtgever. In bepaalde situaties kunnen dat er 150 zijn. Maar dat betekent ook dat je te maken hebt met 150 verschillende contracten, met allemaal eigen condities. Bij een dergelijke situatie sta je voor een grote uitdaging, namelijk het voorzien van de juiste beheersystematiek! Daarnaast, komt nog de complexiteit van het vinden van de juiste mensen die de kennis hebben van al die verschillende contracten en condities. Dat soort risico’s wil je gemanaged hebben, en juist dáár zijn wij voor.

Maar wat nu als ik al een VMS-systeem heb en ik ben bijvoorbeeld niet door een audit heen gekomen, wat kan YOUSEEQ dan voor mij betekenen?


Het niet door de audit heenkomen is een probleem dat we voor meerdere klanten hebben aangepakt. We hebben bijvoorbeeld een klant geholpen die een groot leverancierslandschap had met veel verschillen  in contractvormen en inhoudelijke afspraken. Naast deze diversiteit in leveranciers, was er ook nooit een benchmark op losgelaten op inhuur van personeel. Hierdoor ontstond bij de klant de situatie dat projectmanagers, in dezelfde functie, verschillende tarieven hanteerden. Dat is intern ook niet meer uit te leggen. Die klant, zei ook: ‘’Wij willen intern wel die verbeterslag maken en onze mensen naar een hoger niveau tillen, maar het ontbreekt ons aan de kennis en de tijd om dit te doen’’. Hiervoor hebben we een basis aan specifieke proceskennis nodig, zodat we het proces vervolgens ook goed kunnen beheren en borgen en juist daar hebben we hulp bij nodig. Vanaf dat moment zijn wij aan de slag gegaan!

Plan van aanpak
Wij zijn toen als volgt te werk gegaan; gestart met het opstellen van een request for information. Dus: wat willen we dan? Waar willen we naartoe? Daarna gingen we de bestaande leveranciersomgeving herijken. Het doel was om een transparant leveranciersmodel te creëren en het proces beheersbaar maken.

|“Als mensen al wat langer rondlopen binnen de organisatie als projectmanager worden ze ook een 'manusje van alles' en ga daar dan maar eens één persoon voor terug krijgen.”

Het proces
Vervolgens maakten we binnen de specifieke kavels een top vijf. Alles wat daarbuiten viel, waren geen preferred suppliers, ook wel voorkeursleveranciers genoemd, meer. Aan deze preferred suppliers worden altijd een aantal eisen gesteld. Zo mag er geen sprake zijn van doorhuur en mag er alleen eigen personeel geleverd worden. Alles wat hierbuiten viel is vervolgens helemaal gesynchroniseerd naar de bestaande hrm-omgeving. Nu hoor ik je vragen: ’’Waarom is dat?’’ Het antwoord daarop is simpel. De profielen die je gaat uitzetten in de markt moeten matchen met de profielen die je intern toepast bij de inzet van vaste medewerkers. Dus op het moment dat je een externe medewerker uitsaneert, kun je er gemakkelijk een vaste medewerker voor werven, omdat het één op één matcht. Dit kan bijvoorbeeld gaan om mensen die al wat langer rondlopen binnen de organisatie en een ‘manusje van alles’ worden. Ga hier maar eens een 1 persoon voor terug krijgen.

Structuur en organisatie
Na het aanbrengen van deze uniformiteit hebben we gekeken naar de structuur en organisatie, waar we hebben gekeken naar de functieprofielen en de contracten. Vervolgens zijn we overgegaan tot het definiëren van standaardcontracten. De standaardcontracten die we als input hebben gebruikt, zijn goedgekeurd door alle betrokken instanties, zoals de Belastingdienst. Het inhuurcontract met contractcondities zoals aansprakelijkheid, duur van de opdracht, fiscale en sociale verplichtingen hebben we gesynchroniseerd met het interne contract, welke we hebben toegepast bij de inzet van de preferred suppliers. Dit is erg belangrijk, want als een leverancier al voor langere tijd in dienst is, kan zijn leveranciersprofiel gewijzigd zijn. Zo kan een leverancier gestart zijn met 1 eigen medewerker en 3 externe medewerkers en niet voldoen aan de criteria om in aanmerking te komen voor het preferred suppliership. Maar, door de tijd heen kan het zo zijn dat de leverancier zich heeft ontwikkeld en doorgroeit naar een organisatie met hoofdzakelijk eigen medewerkers en wel in aanmerking komt voor preferred suppliership. Wanneer je inhuurcontracten van zzp’ers en preffered suppliers synchroniseert, kun je het omzettingsproces efficiënt inregelen. Dat wat er conditioneel is afgesproken kan vlekkeloos worden overgezet naar een vast preferred suppliership. Vervolgens hebben we alles wat buiten het preferred supplier landschap viel in een brokersconstructie ingericht en zijn we de contractmanager voor deze klant geworden! 

De kern
Je kunt concluderen dat het voor een klant zeer belangrijk is dat er heel procesmatig gewerkt wordt en dat elke stap in het proces wordt uitgeschreven. Zo breng je een workflow in kaart. De huidige workflow weeg je dan af met de gewenste workflow. Uiteindelijk zul je zien dat je uitkomt bij de kern: efficiëntie, uniformiteit en risicoreductie.

Er wordt ook veel gesproken over de betrouwbaarheid en veiligheid over VMS-systemen. Hoe verhoudt het VMS van YOUSEEQ zich in het gehele concurrentieveld?

Het fijne met ons VMS is dat de wet- en regelgeving automatisch op het inhuurproces is toegepast. Zo borg je een belangrijk deel van de integriteit. Zie het als een veiligheidslabel. Zo heeft het VMS van YOUSEEQ het Internationale veiligheidslabel (Gold-certificaat). Dit label wordt beschouwd als de top binnen de digitale beveiliging. Voordat de wetgeving het verplichtte, waren we in 2015 al bezig met het op een veilige manier verwerken van persoonlijke en gevoelige data. Dit deden we door bijvoorbeeld al toestemming te vragen aan de andere partij om met bepaalde data aan de slag te gaan en transparant te zijn wat we met die gegevens doen. Dit ontstond eigenlijk doordat we onszelf daarvoor ook verantwoordelijk voor voelden (en ook zijn natuurlijk). We zijn misschien een kleine schakel binnen de keten van de klant. Maar, onze mate van verantwoordelijkheid is hoog en dat is wat onze klanten bij ons afnemen. 

|“Voorheen ging het niet over risicomanagement, maar uitsluitend over het verdienmodel, specialisme vasthouden en marge pakken. Dat is gewoon ook niet meer van deze tijd.”

Doordat we zelf juist zeer transparant zijn in wat en hoe we de dingen doen, hoeven wij niet bang te zijn voor die stempel (gelukkig!!). Voorheen ging het niet over risicomanagement, maar uitsluitend over het verdienmodel, specialisme vasthouden en marge pakken. Dat is gewoon ook niet meer van deze tijd.
“Gewoon, inloggen in een wondere wereld waar alles in gebeurd!”


Wat maakt, in het hele scala aan beschikbare VMS-systemen, het systeem van YOUSEEQ nu juist het méést onderscheidend?


Zoals ik hierboven al aangaf is het bieden van transparantie omtrent het managen van risico’s belangrijk. Maar er is zeker ook onderscheid te maken op een ander vlak. Zo had ik enige tijd geleden een klant aan de lijn, die al met ons systeem werkt, en zei: ‘’Het is zó gebruiksvriendelijk. Alsof je een Iphone koopt, simkaartje erin en klaar.’’ Dat is natuurlijk een top compliment.  Maar, het méést onderscheidende?! Dan moet ik zeggen, integreerbaarheid voor de klant. Voor mezelf vind ik het idee dat echt alles vanuit het systeem kan, GEWELDIG. Van handtekeningen zetten tot facturatie, van dashboards tot managementrapportages. Alles is geautomatiseerd. Het is eigenlijk gewoon een kwestie van inloggen in een wondere wereld waar alles in gebeurd!

Meet Helga

Waar Helga van der Steen binnenkomt, ontstaat beweging. Punt. Helga is een energieke, creatieve en tevens strategische geest die lef en gezond verstand in de juiste dosis combineert. Met haar toekomstgerichte visie en focus op duurzame groei denkt ze als innovatiemanager, bestuurder en medeoprichter van YOUSEEQ buiten de kaders. Het VMS is hier mede het bewijs van. 
 
Waar ze ooit begon als Manufacturing & Service Engineer bij ASML is ze inmiddels uitgegroeid tot een Internationaal Programmamanager voor grote en complexe reorganisaties. Ze heeft een uitstekende en unieke kijk op herontwikkeling van visie en strategie, het beheersen van risico’s en het komen tot nieuwe proposities. En onthoudt de naam Helga van der Steen ook bij vragen voor ondersteuning en/of advies bij allerlei HR-vraagstukken. Zowel omtrent het gebruik van externe expertise, als het vinden en aantrekken van de juiste medewerkers. Met meer dan 20 jaar aantoonbare ervaring op het gebied van fusies en programma-, project- en (re)organisatiemanagement, kunnen we je nog veel meer over haar vertellen. Maar onze tip, ze is nog veel leuker in het echt. Dus wil je nog 
meer van haar weten, wat wij goed kunnen begrijpen,
of heb je vragen n.a.v. het lezen van deze blog?

Neem contact met haar op:
M+31(0)6 5151 9289
hvandersteen@youseeq.nl
https://www.linkedin.com/in/helgavandersteen/

   Youseeq nieuws

Het beste uit jezelf en jouw team halen door elkaars gedrags- en communicatiepatronen te leren (her-)kennen? Zo doe je dat!

7 Jun 2022

Je hebt ze gevonden: absolute toppers die een kick...

Doorbreek het salaristaboe in vacatureteksten

18 May 2022

‘Marktconform’', CAO conform’...

Je werk vergeten tijdens je vakantie is een must om tot rust te komen

12 May 2022

Zonder afschakelen kan je brein niet optimaal...

Het is eindelijk een serieus thema: Total talent management.

9 May 2022

Er wordt al jaren over gepraat, maar nu krijgt het...

Overweeg je een proactieve contractbenadering? Download gratis onze one-pager en ontdek de voordelen!

25 Apr 2022

Bevind jij je momenteel in de oriënterende...

Gun jezelf éérlijke employer branding; 5 praktische tips

13 Apr 2022

Gestreden voor budget op employer branding en arbeidsmarktcommunicatie,...

Niet lullen maar poetsen

4 Apr 2022

Dat kandidaten moeilijk te vinden zijn hoeven we...

De vraag naar IT-profielen: een verloren zaak of denken in mogelijkheden?

30 Mar 2022

De vraag naar IT’ers groeit met de dag. Maar,...

HR-tooling. Dit is waarom jij Olli in je organisatie wil!

17 Mar 2022

Experts zijn het er allemaal over eens: de schaarste...

Je hiring proces inclusiever maken? Hier lees je hoe!

14 Mar 2022

Als recruiter zijnde hebben we het vaak over diversiteit...

Volg gewoon je gevoel

10 Mar 2022

Je vader, broer, oom, ze werken allemaal in de...

Het leven van een ZZP’er: altijd vrijheid blijheid of romantiseren we het teveel?

23 Feb 2022

We vroegen het één van onze...

Soft skills, de sleutel tot succes in de werkomgeving?

9 Feb 2022

Tegenwoordig is er voor veel verschillende...

Ontbijtsessie: Breakfast at YOUSEEQ: omdenken op een te krappe arbeidsmarkt

2 Feb 2022

Aanwezig: Fontys, Medux en SD Worx Partners:...

Woorden zoals ‘geestelijke gezondheid’ en ‘veerkracht’ zijn niet langer alleen maar ‘’trendy’’ woorden in 2022, ze zijn noodzakelijk.

29 Nov 2021

Mentale gezondheid van werknemers heeft...

Hoe reëel is het om nog steeds te denken dat jongeren geen corona kunnen krijgen? Niet. Lees het interview met Irene: ‘’ik weet niet of ik ooit nog de oude word’’.

28 Sep 2021

Wie er nog steeds van overtuigd is dat je geen...

Waarom one-size-fits-all ongezond en niet vol te houden is

8 Sep 2021

Een steeds grotere meerderheid snakt naar een inclusieve,...

Kletsen over een burn-out. Waarom ook niet? ‘’Na 3 (!) maanden mocht ik weer een keer naar kantoor komen, maar alleen voor een kop koffie.’’

24 Aug 2021

Over een burn-out mag wel wat meer gepraat worden,...

Introvert, contactgestoord, loners : de eeuwige stigmatisering rondom computerfuncties. Wanneer houdt het op?

13 Aug 2021

Introvert, contactgestoord, ‘loners’...

Waarom het VMS van YOUSEEQ niet alleen maar automatisering is, maar vooral maatwerk.

27 Jul 2021

Waar we in de vorige blog de ervaringen deelden...

Mijn long COVID verhaal: ‘’Hoe mijn leven totaal is omgeslagen na mijn positieve coronatest’’.

20 Jul 2021

Leven als twintiger. Je wordt heen en weer geslingerd...

Aankondiging: We have a dream

16 Jul 2021

De wachtlijsten bij de GGZ voor mensen met burn-out/burn-outklachten...

Het YOUSEEQ VMS: ‘’Gewoon, inloggen in een wondere wereld waar alles in gebeurd!”

8 Jul 2021

In het eerste deel ‘’Vendor Management:...

Kletsen over software development

6 Jul 2021

Even aan de expert vragen… Mikan...

Vendor Management; dit is alles wat je wilde weten en meer

21 Jun 2021

Vaak worden Vendor Management en het minimaliseren...

Hire for attitude de uitkomst of onbegonnen werk?

10 Jun 2021

Zo schreven we de vorige keer over ‘de-perfecte-kandidaat-bestaat-niet’...

Wanneer worden we nou eens écht wakker? Stop nog toch eens met het zoeken naar de perfecte kandidaat.

4 May 2021

We weten allemaal dat de perfecte kandidaat bestaat...

Stel deze 10 vragen en je vindt wat je zoekt: het juiste profiel

7 Apr 2021

Ze komen en gaan: medewerkers. Of dit in een tijdsbestek...

Wat is dan toch de verschillen tussen contractmanagement en contractbeheer? Wij leggen je het eenvoudig uit!

24 Mar 2021

Bij YOUSEEQ hebben we opgemerkt dat er veel vragen...

Solliciteren met wc-rollen, valse paspoorten of een we-hebben-u-gemist-briefje van PostNL, creatief solliciteren doe je zo!

11 Mar 2021

Je ontvangt wellicht dagelijks cv’s van potentiële...

Doei stoffige kaartenbakken en Excel bestanden, welkom Recruitment software!

24 Feb 2021

Want geloof ons, deze is onmisbaar voor iedere...

Inclusieve vacatureteksten noodzakelijk of overbodig?

16 Feb 2021

Diversiteit is nog niet bij ieder bedrijf een prioriteit...

Zeg maar gedag tegen je saaie arbeidscontracten

9 Feb 2021

Het tekenen van een contract bij die ene werkgever...

Solliciteer je einde van de dag? Dan bestaat de kans dat je sneller gediscrimineerd wordt.

26 Jan 2021

Diversiteit, het staat op steeds meer agenda’s...

Download nu onze gloednieuwe hand-out!

21 Jan 2021

Eindelijk, weer een ‘’blog’’!...

Stop maar met zoeken: de perfecte kandidaat bestaat niet. focus je in 2021 op ‘hidden talent’.

30 Dec 2020

Het lijkt in ons systeem te zitten, onze zoektocht...

Levenslessen in coronatijd

24 Dec 2020

Sinds half maart gaat er geen uur voorbij of je...

Bindingsangst of wedding material?

15 Dec 2020

Heb je als werkgever last van zakelijke bindingsangst...

Thuiswerken heeft invloed op ons werkgeluk

9 Dec 2020

Rollend vanuit je bed achter de computer kruipen,...

Een sterke motivatiebrief, zo schrijf je die!

4 Dec 2020

Het schrijven van een goede motivatiebrief. Het...

Werkloos in 2020/2021, een taboe of wordt het steeds meer ‘’geaccepteerd’’?

1 Dec 2020

Vorig jaar januari schreef Werf-en een artikel...

Sollicitatietips to-go!

26 Nov 2020

Sollicitatietips, je wordt ermee overspoeld door...

Het geheim van de gunfactor: iets van deze tijd of achterhaald?

17 Nov 2020

Je bent op zoek naar een nieuwe baan. En in deze...

Even voorstellen: Aniek Smeets

24 Sep 2020

Aniek is nu twee jaar aan de slag als Interim Corporate...

Even voorstellen: Kelly Roskam

4 Sep 2020

Kelly is vorige maand (zomer 2020) van start gegaan...

Even voorstellen: Joey de Bruijn

28 Jul 2020

Joey is als Corporate Recruiter werkzaam voor...

Even voorstellen: Edwin Welner

10 Jul 2020

Edwin is één van de oprichters van Youseeq,...

Even voorstellen: Imke Vis

4 Jun 2020

Imke is sinds augustus 2019 bij Youseeq gestart. In...

Even voorstellen: Rachel Korthals

2 Jun 2020

Blog Sinds november 2019 is Rachel...

Even voorstellen: Helga van der Steen

13 May 2020

Helga is één van de oprichters van Youseeq....

Persbericht YOUSEEQ

24 Jan 2020

We Find Talent en YouzQ gaan samen verder en...

YouzQ en We Find Talent: samen verder

1 Jan 2020

YOUSEEQ is een nieuwe krachtenbundeling van YouzQ en...

 

Nieuws over ons én ons vakgebied

Een nieuw cao voor het onderwijs? Grote reorganisaties bij de Nederlandse banken? Of misschien wel een nieuwe collega bij YOUSEEQ? Wij werken innovatief en willen altijd op de hoogte zijn van de laatste trends en gebeurtenissen. Zo blijven we relevant voor onze klanten.

En omdat YOUSEEQ een transparante organisatie is, delen we zelf ook regelmatig nieuws. Zo krijgen klanten een nóg beter beeld van wie we zijn en wat we doen.

Nieuws Feed

top

Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren, het webverkeer anoniem te analyseren en gerichte advertenties te kunnen tonen via derde partijen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op "Instellingen" te klikken. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klikt u op "Alle cookies toestaan".